11:14 /13.12.2017

(0562) 39-59-99

Стратегічна ціль реалізації політики у сфері якості:

Досягнення сталого успіху у довготривалій перспективі шляхом постійного задоволення потреб та очікувань клієнтів, розвитку продукту підприємства через ефективне використання та вдосконалення системи менеджменту якості

Принципи діяльності у сфері якості:

 • Орієнтація на споживача: знати поточні та майбутні потреби клієнтів, задовольняти їх вимоги та прагнути перевершити очікування;
 • Лідерство: забезпечувати єдність цілей та напрямку руху через побудову та підтримку ініціативності, цілеспрямованості та завзятості керівників і співробітників;
 • Залучення персоналу: всі співробітники беруть участь у досягненні спільних цілей підприємства і внесок кожного значним чином впливає на якість продукту підприємства;
 • Процесний та системний підходи: діяльність підприємства розглядається як єдина система ідентифікованих та взаємопов’язаних процесів, управління ефективністю, комбінацією та взаємодією яких забезпечує досягнення цілей підприємства та контрольованість якості його продукту;
 • Безперервне поліпшення: безперервний розвиток аеропорту шляхом поліпшення кожного окремого елементу;
 • Прийняття рішень, що ґрунтується на фактах: результативні рішення завжди засновані на аналізі даних та інформації;
 • Взаємовигідне співробітництво з партнерами задля створення цінності продукту для кінцевого клієнта.

Цілі у сфері якості:

 • Забезпечити постійне підвищення рівня задоволеності споживачів.
 • Забезпечити постійно високий рівень якості продукту аеропорту.
 • Забезпечити постійну відповідність процесів системи менеджменту якості і нормативних документів, що їх регламентують, вимогам споживачів, міжнародних стандартів та зовнішніх нормативних документів.
 • Досягти ефективності, результативності та раціональності виробничих процесів із збереженням високого рівня якості продукту.
 • Приділяти максимальну увагу процесам та технологіям, що визначають якісні показники роботи підприємства: безпеці, регулярності та культурі обслуговування клієнтів.
 • Досягти залучення всього персоналу підприємства до прийняття, розуміння та вдосконалення якості продукту та системи менеджменту якості підприємства.
 • Проводити постійне підвищення рівня знань, професійної підготовки та компетентності персоналу.
 • Сприяти дотриманню всіма співробітниками вимог систем управління безпекою польотів та менеджменту якості, корпоративної культури, професійних та кваліфікаційних вимог.
 • Підтримувати розуміння кожним співробітником власної відповідальності за якість, продуктивність та вдосконалення методів своєї роботи.
 • Досягти забезпечення якісними ресурсами всіх процесів системи менеджменту якості.
 • Провадити постійний моніторинг та контроль рівня якості продукту, вивчення вимог та очікувань клієнтів.
 • Забезпечити постійне поліпшення системи менеджменту якості, відповідно до вимог системи міжнародних стандартів ISO 9000 із забезпеченням єдності цілей і напрямків та підготовки всеохоплюючого переходу діяльності підприємства до європейських стандартів аеропортової діяльності.

Зобов’язання, що бере на себе керівництво з метою забезпечення реалізації встановлених цілей у сфері якості:

 • Надання клієнтам послуг, які відповідають їх вимогам та найвищим стандартам аеропортової діяльності.
 • Створення сприятливих умов праці та професійного розвитку персоналу, підтримка поваги до прав кожного співробітника та відповідної винагороди за їх сумлінну працю.
 • Побудова та впровадження ефективної системи мотивації співробітників.
 • Забезпечення діяльності підприємства всіма необхідними ресурсами для реалізації встановлених стратегічних цілей та завдань.
 • Розвиток системного процесного підходу до управління підприємством командою однодумців-професіоналів, заснованого на принципах довіри та доброзичливості, чесності та відкритості, відповідальності перед пасажирами, клієнтами, партнерами, акціонерами, колегами.
 • Підтримка та розвиток усіх процесів відповідно до сертифікаційних вимог.
 • Забезпечення ефективності системи внутрішнього інформування, документообігу та комунікації, відкритості та доступності інформації у сфері якості для всіх зацікавлених сторін.