22:43 /23.9.2020

(0562) 39-59-99


Стратегічна ціль реалізації політики у сфері якості:
Впроваджуючи і розвиваючи нові подходи в процесах управління беспекою польотів та якістю обслуговування пасажирів, збільшити обсяг обслужених рейсів до 7 762 і пасажирів до 500 000 у 2018 році.

Принципи діяльності у сфері якості:
Команда професіоналів - впроваджує і розвиває Європейські правила та стандарти обслуговування польотів.

Цілі у сфері якості:
 • Забезпечувати високий рівень безпеки польотів та якості надання послуг, через відповідальне виконання державних вимог та міжнародних стандартів аеропортової діяльності і забезпечення необхідного рівня компетентності персоналу;
 • Здійснювати ідентифікацію та аналіз ризиків і можливостей з метою досягнення намічених результатів і покращень, запобігання виникненню невідповідностей і небажаних подій;
 • Здійснювати поступовий перехід підприємства до вимог Європейських стандартів аеропортової діяльності;
 • Забеспечити збереження та підтримку наявної інфраструктури аеропроту та розробити стратегію модернізаціі і поступового оновлення ії елементів;
 • Впровадити інноваційні методи збору та аналізу інформації, щодо задоволенності споживачів задля контролю та підвищення рівня якості послуг;
 • Організувати роботу розвитку маршрутної сітки польотів з/через Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ";
 • Забезпечити розвиток неавіаційної сфери послуг.

Зобов’язання, що бере на себе керівництво з метою забезпечення реалізації встановлених цілей у сфері якості:

 • Надання єдності цілей та напрямків діяльності, використовуючи процесний підхід в управлінні, у відповідності вимогам та постійному поліпшенню результативності системи, менеджменту якості;
 • Забезпечення виконання сертифікаційних вимог до аеродрому та структурних підрозділів підприємства;
 • Забезпечення діяльності підприємства всіма необхідними ресурсами для реалізації встановлених стратегічних цілей та завдань;
 • Забезпечення умов для підвищення продуктивності та мотивованності персоналу;
 • Забезпечення ефективності системи внутрішнього інформування, документообігу та комунікації, відкритості та доступності інформації у сфері якості для всіх зацікавлених сторін.