20:14 /23.1.2020

(0562) 39-59-99
ЗВІТ про діяльність ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК»,
як провайдера з аеронавігаційного обслуговування, за 2018 рік

Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародний аеропорт «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» (далі – підприємство) здійснює аеронавігаційне обслуговування за видом: «Забезпечення сигналів радіомаячних систем посадки (ILS) у повітряному просторі», «Забезпечення сигналів NDB у повітряному просторі», «Забезпечення сигналів радіомаяків у повітряному просторі» та «Авіаційний зв'язок «земля-земля» на підставі сертифікату провайдера №АА 018216 від 14 листопада 2017 року, виданого на 3 роки.
Протягом року діяльність підприємства була спрямована на якісне забезпечення аеронавігаційного обслуговування за вказаними видами з підвищенням рівня управління безпекою польотів. Для забезпечення сигналів радіомаячних систем посадки (ILS) у повітряному просторі застосовуються системи посадки СП-80 та маркерні радіомаяки marker-734, а для забезпечення сигналів NDB у повітряному просторі застосовуються приводні радіостанції ПАР-10С на обох напрямках, для забезпечення авіаційним зв’язком «земля-земля» застосовуються: радіостанції УКХ та КХ діапазонів; антено-фідерні пристрої; АТС; система оперативно-диспетчерського гучномовного зв’язку; лінійно-кабельні споруди; структурована кабельна система.
Протягом останніх років Міжнародний аеропорт «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» знаходиться під впливом ряду об’єктивних зовнішніх причин та політичних обставин, що значно обмежують можливості розвитку підприємства. Тому, в той час, як загалом в країні спостерігається підйом показників пасажирських перевезень, виробничі показники ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» зберігають тенденцію до зниження. Попри малу кількість рейсів, головними пріоритетними напрямками діяльності для підприємства завжди були і залишаються: забезпечення безпеки польотів і авіаційної безпеки, високий рівень сервісу в обслуговуванні пасажирів і повітряних суден. Це підтверджується успішним проходженням сертифікаційних перевірок структурних підрозділів аеропорту з боку Державіаслужби України.


1. Оцінка рівня та якості обслуговування

У 2018 році ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» цілеспрямовано рухалось до виконання встановлених стратегічних цілей: «Досягнення сталого успіху у довготривалій перспективі шляхом постійного задоволення потреб та очікувань клієнтів, розвитку продукту підприємства через ефективне використання та вдосконалення системи менеджменту якості».
Виконання Політики у сфері якості забезпечувалось з урахуванням принципів діяльності у сфері якості та головного завдання підприємства, яке було поставлене на початку року: «Команда аеропорту впроваджує – Європейські правила і стандарти забезпечення та обслуговування польотів».
Протягом 2018 року було забезпечено стабільність функціонування усіх виробничих процесів.
Забезпечення постійно високого рівня якості продукту аеропорту здійснювалось шляхом:
- забезпечення постійної відповідності процесів СМЯ і нормативних документів, що їх регламентують, вимогам споживачів, міжнародних стандартів та зовнішніх нормативних документів;
- підтримки ефективності, результативності та раціональності виробничих процесів;
- спрямування максимальної уваги та зусиль на процеси та технології, що визначають якісні показники роботи підприємства: безпека, регулярність та культура обслуговування;
- залучення всього персоналу підприємства до прийняття та вдосконалення якості продукту та системи менеджменту якості підприємства через розуміння кожним співробітником власної відповідальності за якість, продуктивність та вдосконалення методів своєї роботи;
- сприяння дотриманню всіма співробітниками вимог систем управління безпекою польотів та менеджменту якості, корпоративної культури, професійних та кваліфікаційних вимог через постійне підвищення рівня знань та компетентності персоналу;
- розвитком та налагодженням ефективної системи менеджменту якості, із підвищеною увагою до забезпечення якості всіх процесів та підпроцесів у кожному структурному підрозділі.


1.2.Інформація про проведену роботу в рамках формального консультаційного процесу з користувачами обслуговування
Зауваження та побажання від екіпажів повітряних суден отримуються через диспетчера АДВ Дніпровського РСП «Украерорух» та фіксуються у «Журналі зауважень льотного та диспетчерського складу про роботу засобів РТЗ». При надходженні зауважень негайно здійснюється перевірка відповідності параметрів наземних засобів РТЗ, при необхідності здійснюються регулювання. У разі не виявлення відхилень параметрів від заданих норм здійснюються консультації з екіпажами, від яких поступили зауваження, щодо необхідності перевірки бортового обладнання.
Проведена технічна конференція інженерно-технічного персоналу ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК», як провайдера аеронавігаційних послуг, з споживачами послуг, диспетчерським складом Дніпропетровського РСП «Украерорух» та представниками авіакомпаній: «РОЗА ВІТРІВ», «Austrian Airlines», «МАУ», «Южмашавіа» та з військовими частинами ВПС України.


2. Характеристики провайдера в порівнянні з тими, що визначені в бізнес-плані та узгоджені в річному плані:

Показники Одиниці виміру План Факт Відхилення % виконання
Кількість відправлених рейсів одиниць 2 382 2 349 -33 -1,38
Кількість відправлених пасажирів тис. осіб 140,9 150,2 +9,0 +6,6


Причиною зменшення кількості рейсів у порівнянні з планом є невиконання запланованих рейсів Авіакомпанією Ellinair (-21 рейс, причина – рішення компанії змінити частоту виконання рейсів), АК «Роза Вітрів» (-18 рейсів, причини – комерційні, технічні та метеоумови аеропорту вильоту/прильоту), АК «ДНІПРОАВІАСЕРВІС» та рейси ділової бізнес-авіації (-64 рейсів, причина – рішення замовника рейсу).
В той же час авіакомпанією «МАУ» в 2018 році порівняно з планом було збільшено кількість виконаних польотів до Тель-Авіву (+72, збільшення частоти в літній період).
У порівнянні з планом, пасажиропотік збільшився на 9,0 тис. пас. (+6,6%). Збільшилась комерційна завантаженість рейсів АК «Австрійські авіалінії», АК «Роза вітрів.
Авіакомпанія Ellinair, незважаючи на зменшення кількості рейсів, збільшила комерційну завантаженість на рейсі за рахунок зміни типу ПС на більшу ємність.
Нових напрямків протягом 2018 року відкриту не було. Основною причиною є технічний стан злітно-посадкової смуги.


3. Розробка та нововведення в обслуговування та інфраструктуру
Організація та менеджмент виробничих процесів:

  1. Розроблено та імплементовано «Положення про професійну підготовку персоналу служби радіонавігації і зв’язку».

В частині інфраструктури та аеронавігаційного обладнання:
- два комплекти PCI-плат AMUR-PCI-A-18/18, що дало можливість збільшити кількість каналів на наземних засобах об’єктивного контролю до 36;
- чотири комплекти радіостанцій ICOM F-16 внутрішньоаеропортового діапазону;
- 32 АКБ для переносних радіостанцій, для зміни АКБ, що відпрацювали ресурс і вийшли з ладу;
- побудовано нову кабельну лінію на ділянці КРОЗЗ аеровокзал – пождепо – ПММ - аеродромна служба - ССТ;
- модернізовано систему аварійного електроживлення АТС;
- радіостанції ВДСА дообладнано гарантованим електроживленням;
- виготовлено додаткове стендове обладнання для перевірки стабілізаторів ГРМ, КРМ;
- виконано резервування кабелю електроживлення на ділянці КУНГ ДЕС-КУНГ апаратна на об’єктах внутрішніх ОПРС Мк-082(262);
- виконано денне маркування КУНГів об’єкта СП і РМС;
- проведено косметичний ремонт приміщень на об’єктах АТС, СП і РМС, ЦКП і НЗОК, ЗІГМЗ.


4. Фінансові результати

Стаття Значення, тис. грн.
Чистий доход від реалізації 136 793
Собівартість реалізованої продукції 121 093
Валовий прибуток/збиток 15 700
Інші доходи 29 130
Інші витрати 532 616
Чистий фінансовий прибуток/збиток – 487 786


5. Безпека польотів
Система управління безпекою польотів (СУБП) і якістю в ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» передбачає нормативне регулювання БП і якості у відповідності зі стандартами. Враховуючи те, що ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» є провайдером аеронавігаційного обслуговування, а служба радіонавігації і зв’язку є структурним підрозділом ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» і однією зі складових частин СУБП, то аналіз її діяльності включається в загальну систему СУБП ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК».